glinfo.dk
Information om Grønbjerg - Langelund området

Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA

Bestyrelse:
Formand/Kasserer:Søren Søndergård4061 6166
Sekretær:Kresten Pedersen4083 7321
Vandprøver:Bjarne Christensen2963 4816
Tilsyn Vandværk:Preben Klausen2025 4252
Tilsyn Vandværk:Jan Skaarup4095 1448
Salg af vand:Preben Klausen2025 4252
Mailp-klausen@altiboxmail.dk

Oplysninger om Vandværket:
Navn:Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA
Privat fælles vandværk
Beliggende:Gammelbyvej 31
Bygget:1985
Indvindingstilladelse:75.000 m3
Årlig udpumpning:70.000 m3
Temperatur:9 gr. C
(ved udpumpning)
Antal forbrugere:210
Indvinding:Tvilling boring, dybde: 87 m
:Ny boring 2011, dybde: 87 m
Filtrering + iltning:Forfilter + Efterfilter
Resevoirbeholdning:180 m3
Vandprøver:6 gange årligt
-
Vedtægter:Vedtægter (2019) som PDF
Takster:Takstblad (2019) som PDF
Regulativ:Skabelon standardregulativ som PDF
Regulativ:Skabelon standardregulativ som WORD
Persondatapolitik:05_persondatapolitik.pdf
Ved flytning:Meddelelse til Give vandværk
2122 4880 - ma, ti, on, to
kontakt@midtregnskab.dk

Hvordan er vandet (Prøveudtagning 21. maj 2019)
Disse værdier stammer fra prøve udtaget på ledningsnettet

Coliforme bakterier:0 CFU/100ml
E. coli:0 CFU/100ml
Kimtal ved 22 grader:0 CFU/ml
Jern:3 µg/l
Farvetal-Pt:<1.5 mg/l
Prøvens klarhed:0.09 FNU
Prøvens lugt:Ingen lugt
Prøvens smag:Ingen
Vandtemperatur:10.8 gr. C
pH:7.44 pH
Ledningsevne:244 µS/cm
Iltindhold:- mg/l

Der kan ses flere detaljer om indholdet i prøverne i PDF filerne herunder.
Bemærk at der i flere af filerne er data både fra prøver ved vandværket og et sted på ledningsnettet: