glinfo.dk
Information om Grønbjerg - Langelund området

Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA

Bestyrelse:
Formand:Peter Jensen2447 8807
Sekretær:Peter Jensen2447 8807
Mail:pej0509@gmail.com
Næstformand:Bjarne Christensen2963 4816
Vandprøver:Bjarne Christensen2963 4816
Kasserer:Søren Søndergård4061 6166
Tilsyn Vandværk:Preben Klausen2025 4252
Tilsyn Vandværk:Jan Skaarup4095 1448
Salg af vand:Preben Klausen2025 4252
Mail:p-klausen@altiboxmail.dk

Oplysninger om Vandværket:
Navn:Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA
Privat fælles vandværk
Beliggende:Gammelbyvej 31
Bygget:1985
Indvindingstilladelse:75.000 m3
Årlig udpumpning:70.000 m3
Temperatur:9 gr. C
(ved udpumpning)
Antal forbrugere:210
Indvinding:Tvilling boring, dybde: 87 m
:Ny boring 2011, dybde: 87 m
Filtrering + iltning:Forfilter + Efterfilter
Resevoirbeholdning:180 m3
Vandprøver:6 gange årligt
-
Vedtægter:Vedtægter (2019) som PDF
Takster:Takstblad (2019) som PDF
Regulativ:Skabelon standardregulativ som PDF
Regulativ:Skabelon standardregulativ som WORD
Persondatapolitik:05_persondatapolitik.pdf
Ved flytning:Meddelelse til Give vandværk
2122 4880 - ma, ti, on, to
kontakt@midtregnskab.dk

Hvordan er vandet (Prøveudtagninger 3. maj 2021)
Disse værdier stammer fra prøve udtaget på ledningsnettet og ved vandværket

Coliforme bakterier:0 CFU/100ml
E. coli:0 CFU/100ml
Kimtal ved 22 grader:0 CFU/ml
Jern:8 µg/l
Farvetal-Pt:< 1 mg/l
Prøvens klarhed:0.18 FNU
Prøvens lugt:Ingen lugt
Prøvens smag:Ingen
Vandtemperatur:9 gr. C
pH (= Hårdhed):7.47 pH
Ledningsevne:280 µS/cm
Iltindhold:9.1 mg/l

Der kan ses flere detaljer om indholdet i prøverne i PDF filerne herunder.
Bemærk at der i flere af filerne er data både fra prøver ved vandværket og et sted på ledningsnettet: