Menu


- Gloob -
Forside
Bestyrelse
Vedtægter
Kalender
Referater
Links

- Andre -
Antenne
Vandværk
Foreninger
Firmaer
Nødsituation

Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA

Bestyrelse:
Formand:Peter Schmidt2048 7734
Sekretær:Kristen Pedersen4083 7321
Kasserer:Søren Søndergård4061 6166
Vandprøver:Bjarne Christensen2963 4816
Tilsyn med VV:Preben Klausen2025 4252
Salg af vand:Preben Klausen2025 4252
p-klausen@altiboxmail.dk

Oplysninger om Vandværket:
Navn:Grønbjerg-Langelund Vandværk AMBA
Privat fælles vandværk
Beliggende:Gammelbyvej 31
Bygget:1985
Indvindingstilladelse:75.000 m3
Årlig udpumpning:70.000 m3
Temperatur:9 gr. C
(ved udpumpning)
Antal forbrugere:210
Indvinding:Tvilling boring, dybde: 87 m
:Ny boring 2011, dybde: 87 m
Filtrering + iltning:Forfilter + Efterfilter
Resevoirbeholdning:180 m3
Vandprøver:6 gange årligt
-
Vedtægter:Vedtægter som PDF
Takster:Takstblad som PDF
Ved flytning:Meddelelse til Give vandværk
2122 4880 - ma, ti, on, to
kontakt@midtregnskab.dk

Hvordan er vandet (Prøveudtagning 11. december 2017)
Disse værdier stammer fra prøve udtaget på ledningsnettet

Coliforme bakterier:0 CFU/100ml
E. coli:0 CFU/100ml
Kimtal ved 22 grader:0 CFU/ml
Jern:0.004 mg/l
Prøvens farve:Ingen
Prøvens klarhed:Klar
Prøvens lugt:Ingen lugt
Prøvens smag:Ingen
Vandtemperatur:6.9 gr. C
pH:7.59 pH
Ledningsevne:27.1 mS/m
Iltindhold:8.3 mg/l

Der kan ses flere detaljer om indholdet i prøverne i PDF filerne herunder.
Bemærk at der i flere af filerne er data både fra prøver ved vandværket og et sted på ledningsnettet: