Borgerforeningen er pr. 15. november 2018 lagt sammen med lokalrådet

Referatet fra generalforsamling hvor sammenlægning gennemførtes kan ses her.

Information vil herefter findes på GLINFO forside og Lokalrådets side

Herunder link til seneste GLOOB program: