Menu


- Gloob -
Forside
Bestyrelse
Vedtægter
Kalender
Referater
Links

- Andre -
Antenne
Foreninger
Firmaer
Nødsituation

- Email -
Tilmeld
Frameld

Generalforsamling onsdag den 14 nov. i
Grønbjerg -Langelund og omegns Borgerforening.
På Grønbjerg Hotel

Allerførst var vi vært med en gang biksemad og en øl til de 22 fremmødte, der kom for at overvære generalforsamlingen.

Sejer Brock valgt som dirigent
Annie Sørensen valgt som referent
Preben Klausen og Ove Sand valgt som stemmetællere

Årsberetningen kan læses som link her på siden.

Regnskabet blev læst op.

Der var kommet et forslag fra Søren Jørgensen om at udvide borgerforeningen bestyrelse med 1-2 personer som skal være bindeled mellem foreningerne og kommunen. Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslaget om at fastholde kontingent på 50 kr. per pers. Blev vedtaget.

Knud Sand og Betina Rosengreen og Peter Hansen blev valgt til bestyrelsen. Suppleanter Søren Johnsen og Uffe Kyster blev genvalgt.

Torben Gunderlund (revisor) og Ove Sand (revisorsuppleant) blev genvalgt.

Preben Klausen ønsker at høre om hvor der foreslået byggegrunde. Irene informere om, at der er byggegrunde på Gammelbyvej, Grønvangen og Lyngparken desuden på de gamle boldbaner i Langelund. Der er ikke noget afgjort, der bliver holdt høring i 2008.

Svend Åge Bertelsen vil høre om der kan gøres noget for at få flere til arrangementer eller om vi skal skære ned på antallet. Der blev opfordret til at alle snakker om det og tager en med til vores arrangementer, det er sjovere når det kommer nogen.

Der blev takket for god ro og orden.

--------------------------
Link til årsberetningen