Menu


- Gloob -
Forside
Bestyrelse
Vedtægter
Kalender
Referater
Links

- Andre -
Antenne
Foreninger
Firmaer
Nødsituation

- Email -
Tilmeld
Frameld

Referat fra Generalforsamlingen i Grønbjerg-Langelund og Omegns Borgerforening d. 15. november 2006.

1.Sejer Broch valgt som dirigent
2.Mette Marie Andersen valgt som referent
3.Jacob Sand og Ove Sand valgt som stemmetællere
4.Formandens beretning:

Juletræsfesten 2004 var både en afslutningsfest for den gamle hal og juletræsfest og der var mange til stede den gamle hal. I 2005 blev festen flyttet til Elkjær Hal-Multihus, ca 30 børn og 20 voksne deltog.

Det nye år startede med pigefrokosten med 58 deltagere.

Ølsmagning var et nyt tiltag med 40 deltagere. Det vil blive gentaget til marts. Der opfordres til at tage konen med.

Fastelavn sammen med spejderne og menighedsrådet.

I april var 40 på besøg på Kartoffelkompagniet – glædeligt at vi har har virksomheder i området.

Sensommerfesten. Hans Christiansen på Klinkvej fik ”Æ Simmerkok” i år.

Foredrag ved Schaiffel Nielsen om tyskernes indtog i Vandel under 2. verdenskrig.

En (U)hyggelig halloween aften med lys i græskarrene og spøgelseshistorier fortalt af Birthe.

Har sendt en folder til alle nye byrådspolitikere i Ny Vejle kommune. Har diskuteret i borgerforeningen om der kan gøres en indsats for fællesskabet i området. Har også sendt en skrivelse ud hvori man efterlyser nogle gode ideer. Et forslag om storparceller. Forslaget er sendt videre til Ny Vejle kommune.

Fibernettet er på vej. 8 ambassadører vil komme rundt i området.

Årets byforskønnelsespris har overlevet sig selv må vi erkende.

Foreningen har 50 års jubilæum til næste år.
5.Regnskabet balancerer med 42.528, 84 kr. Et overskud på 13.029,64. Regnskabet godkendt.
6.Foreningen ønsker §1-stk 2 ændret til ”Foreningens hjemsted er Vejle kommune”

§4-stk 5 ændret til ”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen”.
7.3 forslag er indkommet.

Henning Sørensen foreslår at borgerforeningen skal søge penge hjem fra landsbypuljen. Formanden efterlyser forslag til hvad pengene skal bruges til. Henning Sørensens hensigt er at foreningen holder øje med, hvad der kommer af muligheder for udvikling af vort område gennem landdistriktsordningerne.

Kaj Ivan Pedersen har foreslået et optog med traktorer ved sportsfesten. Formanden ser helst det ligger i idrætsforeningens regi, ellers skal alle foreninger med. Uffe Kyster synes, det er en god idé, at alle foreninger deltager, ellers nogle udvalgte personer.

Borgerforeningen foreslår at stoppe med uddelingen af ”Æ Simmerkok”. Der er stort flertal for at stoppe legen.
8.Der er foreslået en kontigent stigning på 10 kr pr person fra foreningens side. Forslaget blev vedtaget.
9.Gitte Duus ønsker ikke at fortsætte. 2 forslag. Susanne Kristoffersen blev valgt. Svend Aage Bertelsen blev genvalgt. Uffe Kyster og Søren Johnsen valgt som suppleanter.
10.Jørgen Nielsen genvalgt som revisor. Torben Gunderlund er på valg næste år.

Ove Sand genvalgt som revisorsuppleant.
11.Sejer Broch vil gerne have stien fra Østerled til hallen genetableret. Stort flertal for denne tanke.

Formanden gratulerer Martin Jensen med en kurv i anledning af at han er blevet europamester i Garden Pulling.