Petanque udvalget

Udvalget består af:

Formand: Anni Rasmussen, 7534 4004 / 2578 7323
Kasserer: Annie Sørensen, 7534 4161 / 2922 8648
Sekretær: Merete Nordheim, 2241 8304

Årskontingentet for 2018 er fastsat til 200 kr. Betales på GLIF forside http://www.glinfo.dk/glif/

Spille sæsonen 2018 starter 21. april kl. 13.00 ved banen.
Der spilles hver onsdag fra kl. 19:00.
Sæsonen stopper med onsdag 19. september som sidste ordinære spilledag.

Sidste nyt

* Klubmesterskab 2018,
Den 18. august 2018 blev petanque klubmesterskabet afviklet.

I single var de indledende puljekampe afviklet tidligere, så det kun var kampene om fordelingen af de ædle metaller der skulle afgøres på dagen.
Resultatet i single blev:
Guld: Allan
Sølv: Ingrid
Bronze: Søren

Resultatet i double dysten blev:
Guld: Anni og Annie
Sølv: Allan og Allan
Bronze: Hanne og Jørgen

Dagen afsluttedes med at dele præmien, hvortil der serveredes gode bøffer og diverse lækre salater.
Fin dag.

1) 
2) Vindere af single 2018
3) Vindere af double 2018
Siden er sidst opdateret: 25/9-2018, 12:36