Elkjær Hal / MultihusForsideHal / Multihus

Historie
Elkjaer Hal / Multihus blev bygget i 2005, som afløsning for den gamle hal og boldbaner i Langelund.
Forud foregik et stort planlægnings arbejde og frembringelse af det økonomiske grundlag. Ligeledes krævede selve opførelsen en stor frivillig indsats.
Hallen er en selvejende institution.

Området:
Elkjær Hal / Multihus råder over hallen, skydekælder, aula, kantine, netcafe, SFO område og 2 mødelokaler. Skolen benytter hallen, SFO området og kantinen i skoletiden.

Aktiviteter:
Badminton
Billiard
Bob
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Skydning
Volleyball

Derudover benyttes den til f.eks.:
Elkjær klub
GLOOB arrangementer
Loppemarked
Skolefest
Sportsfest

Hallens vedtægter:
Vedtægter D.S.I. Grønbjerg-Langelund Hallen